Vi tackar er för alla inskickade ansökningar och vill meddela er att ansökningstiden nu gått ut. Vår ledningsgrupp går nu igenom alla ansökningarna och kommer att gå ut offentligt med vilka kandidater som beviljats stipendium. Stipendierna kommer att delas ut i januari månad på Sankt Johannes årliga högtidsdag.