Välkomna till ordenssällskapet Sankt Johannes officiella hemsida i Sverige.

Sankt Johannes nämns allt oftare i samband med olika företagsnätverk, välgörenhets - och sportarrangemang eller när stipendier delas ut i Sverige. Orden har växt rejält det senaste året och intresset från nya medlemmar blir allt större.Vårt brödraskap vilar på kristna grunder och Johannes Döparen är Ordens skyddshelgon. Brödraskapets medlemmar kommer från många olika kulturer. Vi ställer inga krav på en speciell yrkesbakgrund, bland våra medlemmar finns egenföretagare, anställda inom privata och offentliga sektorn och politiskt aktiva. För oss är det betydelsefullt att man har en stark vilja till personlig utveckling i syfte att uppnå ett högre medvetande och att sträva efter att leva ett moraliskt och anständigt liv. Traditionella värden anses vara mycket viktiga inom Orden.

Vi lever i en dynamisk värld som förändras i rask takt, där viktiga grundvärderingar raseras i samhället och ger plats åt en mer dekadent livsstil. Dagens stressade människa lever i ett högt tempo och hinner inte reflektera över livets mening och mål. I vår Orden finner våra medlemmar en genuin och äkta gemenskap och en inre ro som vi alla behöver.
Våra medlemmar finns över hela Sverige men även utanför rikets gränser och vi samarbetar med brödraorganisationer i flera andraländer.
 
Om du känner att Orden skulle vara något för dig är du välkommen att kontakta oss.
 
Med vänlig hälsning
 

 

.