MIR BOŽIJI - HRISTOS SE RODI

STOCKHOLM 2021-01-07 G.POPOV

"Eto, devojka će zatrudneti i rodiće sina i nadenuće mu ime Emanuilo, koje će reći: s nama je Bog,, (Mt 1,18-25).

Pozdravom: Hristos se rodiI! - mi verujemo i ispovedamo da se u Vitlejemu judejskom rodi Hristos - Pomazanik Božiji, koji je po Božijoj volji! Otvorimo danas srca svoja, očistimo ih i pretvorimo ih u obitalište Božije da bi Hristos ili Emanuil što znači "s nama je Bog,, zaista bio u našim srcima. Danas i ovih radosnih prazničnih dana budimo domaćini Gospodu svome. Primimo Ga i pozdravimo u svojim domovima primajući one najmanje kao Njega samoga

Neka vas ljubav Božja i njegova ruka blaga uvek sreći vodi, pomolite i prekrstite se, jer se danas Hristos rodi! Tim rečima, Bratstvo Sveti Jovan želi svim vernicima koji danas slave Božić po Julinskom kalendaru sve najlepše uz pozdrav:

HRISTOS SE RODI - VAISTINU SE RODI!